Heart of Bones

bonemarrow.jpg
bonemarrow.jpg

Heart of Bones

2.50

Kotorna, kraniet, bäckenet och alla andra platta ben i börsskorgen innehåller det som kallas röd benmärg. Dethär är var röda och vita blodkroppar samt blodplättar skapas. Röd benmärg finns även i de delar av överarms- och lårbenen som är närmast kroppens mitt, dvs. där överarmsben möter skulderblad och lårben möter bäckenet. 
Den röda benmärgen är en av kroppens mest potenta och aktiva platser, och generera därför mycket värme och energi. 

Syftet med denna meditation är att hjälp dig till att förkroppsliga skället inom dig, samt till att skapa en relation till din inre stomme som en plats av aktivitet och nyskapande av liv. 

Add To Cart

Meditation sittande

 • Sittande på stol: 
  - itt på främre hälften av stolen, för att lättare få kontakt med fötterna mot golvet
  - Hitta en upprätt position som du kan behålla utan större ansträngning. 
 • Sittande i "skräddarposition"
  - Sätt dig med det ena benet framför det andra eker korsa underbenen med lika vinkel i båda knäna (Undvik gärna lotus eller halvlotus)
  - Sitt på en bolster eller en ihoprullad filt eller matta. Sätt dig på främre delen av det du sitter på för att lättare tippa bäckenet framåt och därmed hitta in i en upprätt sittställning. 
  - Om du sitter med det ena benet framför det andra, byt gärna "framben" mellan gångerna. 
 • Sittande i Virasana / "Hjälteposition"
  - Utgående från alla fyra, sträck ut fotlederna bakåt och placera 1-2 block på bredden, en bolster eller några ihopvikta filtar mellan dina hälar så att båda sittbenen får kontakt. 
  - Se så att tårna pekar i samma riktning som dina underben, och placera knäna höftbrett
  - Det som bestämmer hur högt du sitter, är känslor i dina knän och fotleder.