Floating Spine

spine.jpg
spine.jpg

Floating Spine

2.50

Ryggraden är vårt centrum för rörelse och funktion i kroppen, och består i sin helhet av 26 rörliga delar och över 100 leder. 

  • Halsryggen / Cervikalryggen - 7 kotor
  • Bröstryggen / Thorakalryggen - 12 kotor, varifrån revben strålar framåt mot bröstbenet, och skapar bröstkorgen.
  • Ländryggen / Lumbalryggen - 5 kotor
  • Korsbenet / Sacrum
  • Svanskotan
     

Syftet med denna meditation är att du med andningen som hjälpmedel kan förkroppsliga ryggraden inom dig. Syftet är även att komma närmare upplevelsen av ryggraden som ett dynamisk, livfullt och flytande centrum i insidan av kroppen.  

Add To Cart

Meditation liggande

Liggande i "Constructive Resting Pose"
- Liggande på rygg med böjda knän, och fötterna lite bredare än höftbrett. Låt knäna falla in mot varandra på ett sätt där de kan vila utan ansträngning. 
- Som alternativ, placera en kudde eller filt mellan dina knän.