Creating Space

diaphragm.png
diaphragm.png

Creating Space

2.50

Andningen är 3-Dimensionell, och så är även formen av Diafragman, vår viktigaste andningsmuskel. Den löper från övre delen av ländryggen, ut mot sidorna och insidan av bröstkorgen, framåt längs insidan av revbensbågen mot bröstbenet. Från sin utbredning åt alla riktningar så rör den sig upp till ett centralt fäste, under hjärtat. När den kontraharar och drar sig samman sjunker diafragman nedåt, och en inandning skapas. Vid utandningen mjuknar diafragman tillbaka uppåt. Det sker alltså konstans en inre långförändring under själva andningscykeln. Tillsammans med den inre rörelse, sker för varje inandning en 3-Dimensionell expansion av bröstkorgen ut till alla riktningar.

Syftet med denna meditation är att förkroppsliga och uppleva diafragman form och rörelse under andningscykeln, tillsammans med dess relation till bålens inre håligheter. 

Add To Cart

Meditation sittande

 • Sittande på stol: 
  - itt på främre hälften av stolen, för att lättare få kontakt med fötterna mot golvet
  - Hitta en upprätt position som du kan behålla utan större ansträngning. 
 • Sittande i "skräddarposition"
  - Sätt dig med det ena benet framför det andra eker korsa underbenen med lika vinkel i båda knäna (Undvik gärna lotus eller halvlotus)
  - Sitt på en bolster eller en ihoprullad filt eller matta. Sätt dig på främre delen av det du sitter på för att lättare tippa bäckenet framåt och därmed hitta in i en upprätt sittställning. 
  - Om du sitter med det ena benet framför det andra, byt gärna "framben" mellan gångerna. 
 • Sittande i Virasana / "Hjälteposition"
  - Utgående från alla fyra, sträck ut fotlederna bakåt och placera 1-2 block på bredden, en bolster eller några ihopvikta filtar mellan dina hälar så att båda sittbenen får kontakt. 
  - Se så att tårna pekar i samma riktning som dina underben, och placera knäna höftbrett
  - Det som bestämmer hur högt du sitter, är känslor i dina knän och fotleder.